Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

strasznik
21:13
0589 82b3 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaAnnju Annju
strasznik
21:12
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaromantycznosc romantycznosc
strasznik
21:12
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
strasznik
21:12
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.
Reposted fromxBlueBerry xBlueBerry viaromantycznosc romantycznosc
strasznik
21:11
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaAnnju Annju
strasznik
21:11
4887 1f30 500
"Ości" 5
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaAnnju Annju

May 12 2015

strasznik
06:06
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

March 24 2015

strasznik
20:42
7999 deb5
Reposted bynatyalkaExfeletesszoszanaLabRatOr28elentarieadamkrkskulldisco

March 20 2015

strasznik
15:45
"Mamy siebie po to żeby być blisko."
Reposted bystrangespecters strangespecters
strasznik
15:42
6577 4dc1 500
Reposted byzEveRrestlessmindscorpixdreamadreamhindsightmefirsearchingpollyprimordiumotworzwrotacolorful931vilandraBloodyBirchdianthussmagolek22blaszczuimpressionante17minutniemaszaluchuja971230aura-lunariscatherineetsavie

March 19 2015

strasznik
21:26

March 18 2015

strasznik
19:53

Brock O'hurn

Brock O’hurn’s Man-Bun (xox)

Reposted fromlong-haired-men long-haired-men
strasznik
19:52
strasznik
19:52
2778 9c4b
Reposted fromSeras26 Seras26 vialong-haired-men long-haired-men
strasznik
19:52
5697 b636
strasznik
19:51
"Po co nam więcej, kiedy mamy już wszystko?
Mamy siebie po to żeby być blisko.
To nic, że czasem pada nam na głowę!
To nic! Popatrz na druga połowę.
To nic! Nie wszystko zobaczysz oczami.
To światło jest wciąż tutaj z nami."
strasznik
19:50
"Niech Ziemia nas niesie,
niech deszcz nas napoi,
niech ogień nas ogrzeje,
niech wiatr nas uspokoi."
strasznik
19:49
"Dostałeś w prezencie wiarę w to co nastąpi, co będzie.
Idź przodem bo światło masz w dłoni,
tylko unieś je do góry żeby nikt go nie zasłonił."
strasznik
19:47
0129 c6ea 500
Jodi Picoult 'już czas'
strasznik
19:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl